Skip to content
stone-italiana-logo-white

Stone Italiana преоткрива качества, които съществуват в естествения свят, като уникалностнеповтаряемост и разнообразие, и въпреки това никога не се е опитвала да имитира природата. По-скоро е откривала вдъхновение в нея за създаването на чисто нови материали, които предлагат подобрени характеристики на този все по-придирчив пазар. 

Stone Italiana непрекъснато се стреми да произвежда повърхности с подобрена механична устойчивост, намалена дебелина, тегло, както и винаги да експериментира с нови цветове и текстури, докато изпробва нови смеси и тонове, пригодени специфично към конкретните клиентски нужди. И така, иновацията и технологията са ключовите фактори на културата на качество, с която винаги се е отличавала Stone Italiana.

stoneItaliana-gallery-interior-7

Какво е Stone Italiana?

Производствения процес и непрекъснати усилия за научни изследвания са позволили на Stone Italiana да рециклират и да превърнат в ценен материал твърдите промишлени отпадъци, като стъкло, огледала и гранит. Сега, повече от всякога, компанията експериментира с комбинации включващи различни материали, като крайната цел е рециклирането им. Освен това, количеството на полимерния свързващ агент съдържащ се в продукта, е само 7-8%, като част от него идва от възобновяеми растителни източници, получени от не-генетично модифицирани растения и растения със запазена идентичност.

Отговорност и устойчиво развитие

Производствени процеси на Stone Italiana защитават екологичното равновесие и отговарят на най-стриктните изисквания за околната и работната среда. Stone Italiana е постоянно ангажирана с намаляване до минимум на използването на вредни вещества в производствения процес, както и за контролиране на емисиите на летливи органични съединения (VOC), намаляване на отпадъците, използване на рециклируеми опаковки, намаляване на потреблението на енергия и вода, както и с процеса на рециклиране на водата. бидейки член на Съвета за зелено строителство на Италия, Stone Italiana може да допринесе за постигане на LEED сертификация за устойчиво развитие.

Ангажиментът на Stone Italiana към екологично устойчивото производство предвижда някои продукти, които съдържащи рециклирани предмети, идващи от пост-продукция или употреба, да бъдат идентифицират с логото на Recycling Components (рециклирани компоненти).

stoneItaliana-gallery-kitchen-3 (1)

Stone Italiana Каталог

Галерия