Skip to content
quarella-logo-white

Quarella, световен лидер в прозиводството на мраморни, гранитни и кварцови композитни облицовки. Понастоящем групата Quarella гр. Верона е световен лидер в сферата на композитните каменни материали.

Повече от 40 години Quarella предлага широка гама от цветове и завършващи покрития. Персоналът на компанията наброява 400 служители, разпределени в пет ултрамодерни производствени съоръжения и две лаборатории за проучване и развитие. Годишният производствен капацитет е около 4 млн. квадратни метра, които се продават във всички държави по света.

Quarella е създала собствен център за проучване и проектиране, който работи в тясна синергия с отделите за продажби и производство. Това запазва за Quarella постоянната позиция на компания, определяща технологичните и естетически тенденции.

Благодарение на емоцията и ентусиазма влагани в продуктите, както и благодарение на непрекъснатото търсене на новаторски идеи, групата Quarella е достигнала най-високото равнище във всички сектори както в Италия, така и в чужбина.

GARDEN_MALL_DUBRAVA_ZAGREB_01

Какво е Quarella?

Производственият цикъл на Quarella е резултат на задълбочено технологично проучване, което се усъвършенства непрекъснато вследствие на дългогодишния опит. Материалите се реализират на базата на прецизни формулировки, в рамките на различни фази, в резултат на което се получава окончателния продукт.

Производственият цикъл най-общо включва следните фази:

  • Подбор и смесване на суровини;
  • Виброкомпресиране на инертния материал във вакуум;
  • Полимеризация на материала;
  • Разрязване на блокове (незадължително);

Завършваща обработка на неполираните плочи (завършващата обработка може да се състои в полиране, заглаждане, почистване с четка) и разрязване на големите плочи на плочки с по-малък размер или размери по поръчка на клиента.

Технология QZero

С QZero Quarella са усъвършенствали иновативен продуктов процес, който повишава екологичната съвместимост на своите продукти.

Иновативният процес се случва по време процеса на стареене, когато блокът се втвърдява и смолата се поставя в решетка или мрежа. С малкото продукти, които използват традиционни методи, омрежването може да бъде непълно, което води до освобождаване на потенциално вредни летливи вещества.

Процесът  QZero, усъвършенстван от Quarella, минимизира този риск, намалявайки емисиите на летливи органични съединения (V.O.C.) до по-малко от една стотна, благодарение на използването на специален свързващ агент и процедура за втвърдяване, която се провежда в специално предназначена зона за съхранение.

Благодарение на QZero, Quarella намалява вредното въздействие за околната среда на продуктите, които се предлагат публично, и на фазите на производство, преобразуване и пласмент на продуктите.

QZero: от голям капацитет за иновации до по-голямо внимание към околната среда и здравето.

PAVILION_HILLTOP_MONT_KIARA_01

Quarella Каталог

Галерия